Υπηρεσίες

                                    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

                       ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Το Go Greece συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του δικηγορικού γραφείου "Γρηγόρης Ατζαράκης και Συνεργάτες" απευθύνει πρόσκληση προς τους Έλληνες και ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα τώρα που υπάρχουν δελεαστικές επενδυτικές ευκαιρίες λόγω της οκτάχρονης οικονομικής κρίσης και λόγω της εξόδου από τα μνημόνια.

Το Go Greece με την προϊστορία, την εμπειρία, την συνέπεια και την αξιοπιστία των εξειδικευμένων συνεργατών του, μπορεί να προσφέρει υπεύθυνα προς τους επενδυτές που θα μας εμπιστευθούν τις κάτωθι υπηρεσίες:

ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

α) Παρέχουμε νομικές και φορολογικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό και φορολογικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα

β) Παρέχουμε Νομική και Δικαστηριακή στήριξη σε κάθε μορφής υποθέσεις, αστικού, εμπορικού και ναυτικού δικαίου.

γ) Διενεργούμε για λογαριασμό των ενδιαφερομένων επενδυτών τον απαιτούμενο Νομικό, Τεχνικό, Οικονομικό και Διαχειριστικό έλεγχο της κάθε μελλούμενης επενδυτικής δραστηριότητας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

α) Παρέχουμε γενική ενημέρωση για τα πλοία που πωλούνται στην Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά καθώς και για τα πλοία που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν.

β) Προβαίνουμε στην θεσμοθετημένη Επιθεώρηση των προς πώληση πλοίων από έμπειρο και πιστοποιημένο συνεργάτη Ναυπηγό.

γ) Παρέχουμε υπεύθυνη Ενημέρωση για το κόστος Επισκευής πλοίων

δ) Υποδεικνύουμε τις σοβαρές και αξιόπιστες εταιρίες τροφοδοσιών πλοίων

ε) Αναλαμβάνουμε με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες την Διαχείριση πλοίων

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

α) Παρέχουμε νομική και τεχνική ενημέρωση για τα ακίνητα που πωλούνται. Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Οικοδομικές και Στατικές μελέτες. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

β) Παρέχουμε πληροφορίες για την αντικειμενική και την εμπορική αξία των προς πώληση ακινήτων καθώς και για την προσφερόμενη τιμή πώλησης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία ένταξης και εγγραφής κάθε μορφής ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ιδιοκτήτες του απόδημου Ελληνισμού.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παρέχουμε ενημέρωση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν καθώς και για τους όρους συμμετοχής στην πλειοδοτική διαδικασία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

α) Παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την Πώληση - Αγορά Ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων

β) Προβαίνουμε, για λογαριασμό των επενδυτών, στην σύσταση και στην ίδρυση νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παρέχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δημιουργία επιχειρήσεων τυποποίησης και εξαγωγής λαδιού και άλλων αγροτικών προϊόντων (πρώιμα κηπευτικά, ελιές, μέλι, σταφίδα, σύκα, σαλιγκάρια, κρασί, ρακί κ.α)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παρέχουμε στον κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, τηλεφωνικά, με mail ή με οποιοδήποτε άλλο επικοινωνιακό μέσο, επενδυτικές πληροφορίες αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

α) Παρέχουμε κάθε νομική και τεχνική ενημέρωση για τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται.

β) Παρέχουμε κάθε διαδικαστική ενημέρωση ως προς τους όρους συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων. Π.Χ αντικειμενική και εμπορική αξία, τιμή πρώτης προσφοράς, εγγύηση συμμετοχής, όνομα συμβολαιογράφου.

γ) Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων επενδυτών μας το σύνολο των

διαδικαστικών ενεργειών για την συμμετοχή τους, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α) Παρέχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την συμμετοχή σε υπάρχουσες και λειτουργούσες επιχειρήσεις Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας.

β) Παρέχουμε κάθε απαιτούμενη ενημέρωση για την σύσταση και δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Το Go  Greece με τους έμπειρους συνεργάτες του, απευθύνεται ιδιαίτερα τον απόδημο Ελληνισμό, στους απανταχού Έλληνες, που εκφράζουν καλύτερα από εμάς, την αγάπη τους προς την πατρίδα, την θρησκεία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας και τους καλούμε σ' αυτές τις δύσκολες συγκυρίες να επενδύσουν τα χρήματα τους στην Ελλάδα, για να έρθει και πάλι η ανάπτυξη και η ευημερία.

Το Go Greece παρέχει προς τον απόδημο Ελληνισμό:

α)  την απαραίτητη ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και

β) την εμπειρία των συνεργατών του για την απόκτηση ακινήτων, για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, για την εγγραφή ακινήτων στο κτηματολόγιο, για την αποποίηση και αποδοχή κληρονομιών, αλλά και για την πώληση και την διαχείριση ακινήτων.